Vad behöver jag göra om jag har gruppavtal idag? – Uppdaterad

Du behöver i mitten av augusti kontakta Tele2 och avropa/beställa det nya gruppavtalet.
Mer information kommer här när vi planerat detta tillsammans med Tele2.

Observera dock att om du inte kontaktar tele2 innan omläggningen så kommer dina tjänster sluta fungera på omläggningsdagen.

Styrelsen kommer påminna när det är dags att kontakta Tele2.