Behöver ni komma in i mitt hus?

Ja. Det finns några beroenden här som vi ännu inte vet svaret på. Men troligen så kommer det fungera enligt nedan.

Dagarna efter att arbetet i nodhusen är klart kommer mediaomvandlaren inne i din fastighet att bytas ut (den vita enheten som heter ”Raycore”)
Vi kommer avisera vilken tid vi behöver åtkomst till din fastighet. Det går inte att boka om denna tid. Du behöver alltså vara behjälplig med att släppa in en tekniker som byter ut mediaomvandlaren i din fastighet.
Under tiden som bytet av mediaomvandlare sker i din fastighet kommer det bli ett avbrott på anslutningen.

Detta görs för att förbättra drift och felsökning av mediaomvandlarna. TV och internet ska fungera även om mediaomvandlaren inte bytts hos dig.