Byte av Kommunikationsoperatör

Nu är det snart dags att byta mediaomvandlare

Med start 6 november kommer BSR-networks börja kontakta er för att boka tid för byte av mediaomvandlare. Det kan dröja flera veckor innan de hunnit kontakta alla.

Bytet av mediaomvandlare ligger sedan några veckor fram i tiden.

Bytet av mediaomvandlare (eller CPE) kommer göras av en extern firma i samarbete med Tele2/iTux och Byanätet. Den externa firman heter BSR Networks. (De är i sin tur en underentreprenör till Elektronikhuset)

BSR Networks kommer börja ringa för att boka tider den 6 november. Det kommer ta tid för dem att hinna kontakta alla medlemmar. Bytet kommer sedan troligen ske i lite olika omgångar under v46 och v48 primärt.

Du får ett tidsintervall för tiden på den dagen då teknikern ska komma till dig. 8-12, 13-17 eller 17-20.

Det är mediaomvandlaren inne i din fastighet som ska bytas ut (den vita enheten som heter ”Raycore”)

Du behöver alltså vara behjälplig med att släppa in en tekniker som byter ut mediaomvandlaren i din fastighet.
Under tiden som bytet av mediaomvandlare sker i din fastighet kommer det bli ett avbrott på anslutningen.

Detta görs för att förbättra drift och felsökning av mediaomvandlarna. TV och internet ska fungera även om mediaomvandlaren inte bytts hos dig.

Storleken på den nya mediaomvandlaren är enligt uppgift:
190x182x48 mm (BxHxD)

Den är alltså något större än dagens mediaomvandlare. Tänk på att du ska få plats med nätverkskablar som kopplas till mediaomvandlaren.

BSR Networks är endast där för att byta mediaomvandlare. De är inte en del av Tele2/itux support och kan inte hjälpa er att felsöka eventuella problem ni har med tjänsterna.

CPE – Customer Placed Equipment. Det som avses är oftast mediaomvandlaren, som omvandlar mellan fiber och vanlig nätverkskabel.

Information om KO-byte

4-5 september, kommer Askeryd Byanät att byta kommunikationsoperatör, KO. Det innebär i korthet att alla switchar i våra nodhus samt alla mediaomvandlare i alla fastigheter kommer bytas ut.

Även gruppavtalet kommer bli nytt, även om leverantören är samma som idag, Tele2.

Fram till Juni.

Förberedelser

Under våren samlar vi in information och förbereder tillsammans med Tele2

Mitten av augusti.

Kontakta Tele2

Du som ska ha gruppavtal måste kontakta Tele2

4-5 september.

Omkoppling

Omkoppling sker till Tele2/ITux

Nov-Dec.

Tekniker byter CPE

En tekniker kommer hem till dig och byter CPE (raycore)

Du behöver som medlem och abonnent göra vissa saker.

De viktigaste sakerna att känna till är dessa:

Bytet av mediaomvandlare (eller CPE) kommer göras av en extern firma i samarbete med Tele2/iTux och Byanätet. Den externa firman heter BSR Networks. (De är i sin tur en underentreprenör till Elektronikhuset)

BSR Networks kommer börja ringa för att boka tider den 6 november. Det kommer ta tid för dem att hinna kontakta alla medlemmar. Bytet kommer sedan troligen ske i lite olika omgångar under v46 och v48 primärt.

Du får ett tidsintervall för tiden på den dagen då teknikern ska komma till dig. 8-12, 13-17 eller 17-20.

Det är mediaomvandlaren inne i din fastighet som ska bytas ut (den vita enheten som heter ”Raycore”)

Du behöver alltså vara behjälplig med att släppa in en tekniker som byter ut mediaomvandlaren i din fastighet.
Under tiden som bytet av mediaomvandlare sker i din fastighet kommer det bli ett avbrott på anslutningen.

Detta görs för att förbättra drift och felsökning av mediaomvandlarna. TV och internet ska fungera även om mediaomvandlaren inte bytts hos dig.

Storleken på den nya mediaomvandlaren är enligt uppgift:
190x182x48 mm (BxHxD)

Den är alltså något större än dagens mediaomvandlare. Tänk på att du ska få plats med nätverkskablar som kopplas till mediaomvandlaren.

BSR Networks är endast där för att byta mediaomvandlare. De är inte en del av Tele2/itux support och kan inte hjälpa er att felsöka eventuella problem ni har med tjänsterna.

Du behöver i mitten av augusti kontakta Tele2 och avropa/beställa det nya gruppavtalet.
Mer information kommer här när vi planerat detta tillsammans med Tele2.

Observera dock att om du inte kontaktar tele2 innan omläggningen så kommer dina tjänster sluta fungera på omläggningsdagen.

Styrelsen kommer påminna när det är dags att kontakta Tele2.

Du kommer själv behöva kontakta din tjänsteleverantör och fråga vad som gäller i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Det troliga är dock att dina tjänster kommer fungera som tidigare. Men du bör kontakta din tjänsteleverantör för att vara säker.

Informationen de behöver är att du kommer byta kommunikationsoperatör till Itux.

Ja, kanske.

T.ex. Telia erbjuder inte fast IP-adress i Tele2/Itux nät. Men det kan även gälla andra tjänsteleverantörer.

Kontakta Styrelsen för att reda ut vad du behöver göra.
Kontakt | Askeryd Byanät (askerydnatet.se)

Nedan finns svar på andra vanliga frågor. Vi fyller på med mer information allt eftersom vi får den.

Undrar du över något annat kan du skicka din fråga till info@askerydnatet.se

/Styrelsen, Askeryd Byanät

Bytet sker 4:e och 5:e september 2023.

Då kommer alla anslutningar kopplas om från Zitius till Itux. Det kommer bli avbrott på alla anslutningar.

Om allt går som det ska blir det ett kort avbrott. fungerar det inte efter 1 h kontakta tjänsteleverantören.

Ja, det kommer bli ett avbrott.

Förhoppningsvis blir det ett kortavbrott, men det har visat flera med gruppavtal har behövt kontakta Tele2s kundservice för att aktivera anslutningen.

  1. Starta om mediaomvandlare
  2. Starta om router
  3. Om det ändå inte fungerar kan en ny aktivering krävas. Kontakta kundservice så hjälper de er (Tele2 har tel.nr. 90 222)

Bytet av mediaomvandlare (eller CPE) kommer göras av en extern firma i samarbete med Tele2/iTux och Byanätet. Den externa firman heter BSR Networks. (De är i sin tur en underentreprenör till Elektronikhuset)

BSR Networks kommer börja ringa för att boka tider den 6 november. Det kommer ta tid för dem att hinna kontakta alla medlemmar. Bytet kommer sedan troligen ske i lite olika omgångar under v46 och v48 primärt.

Du får ett tidsintervall för tiden på den dagen då teknikern ska komma till dig. 8-12, 13-17 eller 17-20.

Det är mediaomvandlaren inne i din fastighet som ska bytas ut (den vita enheten som heter ”Raycore”)

Du behöver alltså vara behjälplig med att släppa in en tekniker som byter ut mediaomvandlaren i din fastighet.
Under tiden som bytet av mediaomvandlare sker i din fastighet kommer det bli ett avbrott på anslutningen.

Detta görs för att förbättra drift och felsökning av mediaomvandlarna. TV och internet ska fungera även om mediaomvandlaren inte bytts hos dig.

Storleken på den nya mediaomvandlaren är enligt uppgift:
190x182x48 mm (BxHxD)

Den är alltså något större än dagens mediaomvandlare. Tänk på att du ska få plats med nätverkskablar som kopplas till mediaomvandlaren.

BSR Networks är endast där för att byta mediaomvandlare. De är inte en del av Tele2/itux support och kan inte hjälpa er att felsöka eventuella problem ni har med tjänsterna.

Du behöver i mitten av augusti kontakta Tele2 och avropa/beställa det nya gruppavtalet.
Mer information kommer här när vi planerat detta tillsammans med Tele2.

Observera dock att om du inte kontaktar tele2 innan omläggningen så kommer dina tjänster sluta fungera på omläggningsdagen.

Styrelsen kommer påminna när det är dags att kontakta Tele2.

Du kommer själv behöva kontakta din tjänsteleverantör och fråga vad som gäller i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Det troliga är dock att dina tjänster kommer fungera som tidigare. Men du bör kontakta din tjänsteleverantör för att vara säker.

Informationen de behöver är att du kommer byta kommunikationsoperatör till Itux.

Ja, kanske.

T.ex. Telia erbjuder inte fast IP-adress i Tele2/Itux nät. Men det kan även gälla andra tjänsteleverantörer.

Kontakta Styrelsen för att reda ut vad du behöver göra.
Kontakt | Askeryd Byanät (askerydnatet.se)

Ja, åtminstone om du har gruppavtalet.

I samband med att du avropar/beställer det nya gruppavtalet hos Tele2 måste du säga att du har ett fast telefonnummer. Supporten kommer hjälpa dig med deltajerna.

Lite förenklat kan man säga att Kommunikationsoperatören, KO, hyr fiber av fiberföreningen. KO betalar alltså en avgift varje månad till fiberföreningen. Det är denna avgift som styrelsen tillsammans med vår samarbetsorganisation Västfiber har förhandlat fram ett nytt avtal för genom att konkurrensutsätta de olika aktörerna på marknaden. Det nya avtalet är väsentligt mycket bättre än det gamla och ger föreningen en bättre ekonomi.

Gruppavtalet är starkt kopplat till Kommunikationsoperatören och det är därför naturligt att de båda byts samtidigt, även om vi då kommer fortsätta ha Tele2 som tjänsteleverantör.

Ja.

Du kommer kunna behålla TivoBoxen om du vill, åtminstone en tid.

Tele2 kommer att fasa ut TivoBoxen och det kan i framtiden komma ett slutdatum när den inte längre kommer fungera.

Om du får problem med din TivoBox och behöver ny utrsutning från Tele2 så kommer du inte få någon ny TivoBox.

Det går att titta på missade TV-program i upp till sju dagar i efterhand. Du kommer som standard inte kunna pausa i direktsändning

För att spela in och spara program under längre tid krävs en extra box och månadskostnad.
Denna extratjänst ger också möjlighet att pausa i direktsändning och starta om ett program under tiden det sänds.

Läs mer om utrustningen här: Tele2 Tv Hub – Tele2


Internet 1 Gb/s, både uppströms och nedströms
Tele2s kanalpaket Bas HD: TV Bas HD – Basutbudet med de vanligaste kanalerna – Tele2
Internetrouter med Wifi ingår.
TV-box ingår.
IP-telefoni BAS. Månadskostnaden ingår

Mediaomvandlaren, den vita väggdosan märkt ”Raycore” kommer bytas i samband med skiftet. Det kommer planeras av Tele2 (se separat fråga)

Tvbox och router kan bytas om du vill. Du behöver i så fall skicka tillbaka den gamla utrustningen till Tele2. Information om hur du ska gå tillväga får du av Tele2s support.

CPE – Customer Placed Equipment. Det som avses är oftast mediaomvandlaren, som omvandlar mellan fiber och vanlig nätverkskabel.

Endast fastighetsägare kan teckna gruppavtalet. Om du hyr ut en lägenhet eller fastighet måste du därför välja om du vill hyra ut med eller utan abonnemang (t.ex. gruppavtalet)

Väljer du att som fastighetsägare ansluta dig till gruppavtalet så kan du inte ”gå ut och in ” när du byter hyresgäster. Du är som fastighetsägare ansvarig för att fakturorna betalas för gruppavtalet.

Det är dock skillnad på att ha tecknat gruppavtalet och att avropa tjänster i det.
Gruppavtalet är enligt ovan ett ramavtal mellan fiberföreningen och fastighetsägaren
Det är emellertid den som bor på adressen (t.ex. hyresgästen) som kan avropa tjänster i detta ramavtal.
Det innebär att det att det är hyresgästen som skapar ett kontrakt med Tele2 när de avropar tjänster i ramavtalet.
På så sätt blir t.ex. Tele2 Play kopplat till Hyresgästen.

Eventuella extratjänster hos Tele2 köps av hyresgästen själv och är inte en del av gruppavtalet.

Lite förenklat kan vi säga att den som bor på adressen är den som ska kontakta Tele2

Väljer du att hyra ut utan något abonnemang kan hyresgästen själv teckna ett avtal med valfri tjänsteleverantör. Dock inte gruppavtalet

Din tjänsteleverantör.

För er med gruppavtal är det Tele2:s Kundservice – 90 222

Det gäller oavsett om det är problem vid omkoppling i noderna eller vid inkoppling av ny utrustning.