Jag har inte gruppavtalet. Vad gäller för mig?

Du kommer själv behöva kontakta din tjänsteleverantör och fråga vad som gäller i samband med bytet av kommunikationsoperatör.

Det troliga är dock att dina tjänster kommer fungera som tidigare. Men du bör kontakta din tjänsteleverantör för att vara säker.

Informationen de behöver är att du kommer byta kommunikationsoperatör till Itux.