Ägarbyte

Följ nedanstående punkter vid ägarbyte  av fastigheten.

  • Det är den avflyttande medlemmens ansvar att handlingarna når föreningen (bortsett från eventuellt nytecknande av gruppanslutning).
  • Vid ägarbyte ska tre exemplar av ägarbytesavtalet  (finns här)  skrivas ut och skrivas på. Ett till vardera part och ett som ska lämnas till styrelsen.
  • Om fastigheten är ansluten till gruppavtalet behöver det antingen överlåtas eller sägas upp. Blanketten  finns här  (för uppsägning använd sida 2). Vid överlåtelse behövs tre påskrivna avtal (parter och förening) och vid uppsägning behövs två (avflyttande abonnent och förening).
  • Om nya medlemmen önskar nyteckna gruppavtal där det idag saknas används denna blankett.
  • De blanketter som ska till föreningen lämnas till någon i styrelsen.
  •  In/utträde ur gruppanslutning sker alltid vid månadsskifte [ws_table id=”2″]