Ägarbyte

Följ nedanstående punkter vid ägarbyte  av fastigheten.

  • Det är den avflyttande medlemmens ansvar att handlingarna når föreningen (bortsett från eventuellt nytecknande av gruppanslutning).
  • Vid ägarbyte ska tre exemplar av ägarbytesavtalet  (finns här)  skrivas ut och skrivas på. Ett till vardera part och ett som ska lämnas till styrelsen.
  • Om fastigheten är ansluten till gruppavtalet behöver det antingen överlåtas eller sägas upp. Blanketten  finns här  (för uppsägning använd sida 2). Vid överlåtelse behövs tre påskrivna avtal (parter och förening) och vid uppsägning behövs två (avflyttande abonnent och förening).
  • Om nya medlemmen önskar nyteckna gruppavtal där det idag saknas används denna blankett.
  • De blanketter som ska till föreningen lämnas till någon i styrelsen.
  • Om ändringar i gruppanslutning ska göras (uppsägning eller nytecknande) måste blanketterna vara inskickade senast enligt tabellen nedan. In/utträde ur gruppanslutning sker alltid kvartalsvis. Inträde kan vara mer flexibelt men det finns inga garantier.
AnmälanUtträde
1 februari31 mars
1 maj30 juni
1 augusti30 september
1 november31 december

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.