Dokument

Gamla hemsidan nås här:  https://www.askerydnatet.se/gammal

Diplom från Rotary

Nedan har vi samlat en del matnyttiga dokument.
Klicka på önskat dokument nedan

Ansökan om medlemskap i Askeryd Byanät

Årsmöten

Årsmöte 2023 med bilagor och bokslut

Årsmöte 2022 med bilagor och bokslut

Årsmöte 2021 med bilagor och bokslut

Årsmöte 2020 med bilagor och bokslut

Årsmöte 2019 med bilagor

Årsmöte 2018 med bilagor

Årsmöte 2017 med bilagor

Nya stadgar

Årsmöte 2016

Årsmöte 2014

Reklamation
Ni som har/haft problem med nätet och är missnöjda ska reklamera det till ComHem på följande adress:  comhem.se/kundservice/support/reklamation

Kabelsökare
Föreningen har en kabelsökare som får användas av medlemmarna för att söka ut fibern på till exempel egna tomten. Matnyttig text finns på sidorna 15-16, 22-30, 38 och 45. Läs instruktionen en extra gång – prova inte först.
Kontakta Uno för mer information .
Öppna dokumentet här

Självhjälpsdokument vid strul Gör det själv

Varför fiber?

Här finns en äldre beskrivning av Fibertjänster från ComHem Priserna är inte uppdaterade.

Anslutningsavtal

Markupplåtelseavtal

Karta

Länkar till info från Com Hem

Information om avtal Tivo Bas

Gruppavtal ComHem Askeryd

Tivo-boxen och vad som finns i förpackningen

Om du Hyr eller hyr ut

Hur du kopplar in fibern i huset