Varför byter vi kommunikationsoperatör?

Lite förenklat kan man säga att Kommunikationsoperatören, KO, hyr fiber av fiberföreningen. KO betalar alltså en avgift varje månad till fiberföreningen. Det är denna avgift som styrelsen tillsammans med vår samarbetsorganisation Västfiber har förhandlat fram ett nytt avtal för genom att konkurrensutsätta de olika aktörerna på marknaden. Det nya avtalet är väsentligt mycket bättre än det gamla och ger föreningen en bättre ekonomi.