Varför byter vi Gruppavtal?

Gruppavtalet är starkt kopplat till Kommunikationsoperatören och det är därför naturligt att de båda byts samtidigt, även om vi då kommer fortsätta ha Tele2 som tjänsteleverantör.