Kommer utrustningen bytas?

Mediaomvandlaren, den vita väggdosan märkt ”Raycore” kommer bytas i samband med skiftet. Det kommer planeras av Tele2 (se separat fråga)

Tvbox och router kan bytas om du vill. Du behöver i så fall skicka tillbaka den gamla utrustningen till Tele2. Information om hur du ska gå tillväga får du av Tele2s support.