Dokument

Gamla hemsidan nås här:  http://www.askerydnatet.se/gammal

Diplom från Rotary

Nedan har vi samlat en del matnyttiga dokument.
Klicka på önskat dokument nedan

Ansökan om medlemskap i Askeryd Byanät

Årsmöten
Årsmöte 2014
Årsmöte 2016

Årsmöte 2017 med bilagor

Årsmöte 2018 med bilagor

Reklamation
Ni som har/haft problem med nätet och är missnöjda ska reklamera det till ComHem på följande adress:  comhem.se/kundservice/support/reklamation

Kabelsökare
Föreningen har en kabelsökare som får användas av medlemmarna för att söka ut fibern på till exempel egna tomten. Matnyttig text finns på sidorna 15-16, 22-30, 38 och 45. Läs instruktionen en extra gång – prova inte först.
Kontakta Uno för mer information .
Öppna dokumentet här

Självhjälpsdokument vid strul Gör det själv

Varför fiber?

Här finns en äldre beskrivning av Fibertjänster från ComHem Priserna är inte uppdaterade.

Anslutningsavtal

Markupplåtelseavtal

Karta

Länkar till info från Com Hem

Information om avtal Tivo Bas

Gruppavtal ComHem Askeryd

Tivo-boxen och vad som finns i förpackningen

Om du Hyr eller hyr ut

Hur du kopplar in fibern i huset